Te rejat e Travelport Smartpoint V5.1

Rezervimi i sherbimeve suplementare (si psh.bagazhet)


Ju tashme mund te rezervoni sherbimet suplementare (ancillary services) duke klikuar tek ikona “shporte” qe shfaqet ne PNR Viewer pasi e keni ruajtur rezervimin.

Kur klikoni  tek ikona “shporte”  ju shfaqet tabela  perkatese e sherbimeve suplementare ne te cilen duhet te plotesoni; numrin e sherbimeve suplementare qe deshironi si dhe  tekstin qe duhet ti bashkangjitni ketij sherbimi suplementar. Kjo e fundit realizohet duke klikuar tek ikona e “stilolapsit” (Add free form text).

Ne momentin qe klikoni tek ikona e “stilolapsit”  ju shfaqet tabela e meposhtme ku duhet te selektoni segmentet per te cilat kerkoni sherbime suplementare si dhe te vendosni “free text” qe ne rastin e bagazheve eshte TX-XBAG dhe ne rastin e UMNR eshte TX-09YRS( mosha) .

Me pas ADD dhe APPLY

Tabela permbledhese tregon totalin e te gjitha sherbimeve suplementare qe jane kerkuar per te gjitha segmentet dhe pasagjeret, sebashku me butonat per opsionet

  • Apply– Rezervon sherbimet e selektuara

  • Modify – Ju rikthen ne tabelen fillestare ku mund te beni modifikimet e duhura

  • Cancel – Mbyll skriptin dhe ju kthen ne panelin e Smartpoint

Nese deshironi  te rezervoni sherbimin suplementar thjesht klikoni tek Apply dhe rezultati do jete:

Anullimi I sherbimit suplementar


Per te anulluar sherbimin suplementar qe keni rezervuar mjafton te klikoni tek nr I pasagjerit tek SI (Special Service Requirement) dhe do ju hapet tabela e meposhtme:

Selektoni segmentet qe doni te anulloni dhe me pas klikoni tek butoni REMOVE dhe me pas SAVE

Smartpoint Trip Quote


• Smartpoint Trip Quote eshte nje menyre e shpejte dhe e thjeshte per dergimin e kuotimeve klienteve tuaj se bashku me te gjitha detajet e udhetimit te tyre.


• Trip Quote (TQ) eshte I disponueshem vetem nga FS, disponibiliteti I hoteleve dhe makinaveme qera. Ju mund te ruani deri ne 10 kuotime biletash ajrore, hotelesh dhe makinash me qera.


Mjafton vetem nje klik ne butonin jeshil +TQ qe ju shfaqet ne krah te informacionit pasi keni kerkuar FS, Hotel, Makina me qera.Te gjitha kuotimet qe keni ruajtur ju vendosen tek butoni TQ ne toolbar-in anash djathas poshtefaqes se smartpoint.


Per te aksesuar kuotimet e ruajtura mjafton te klikoni tek butoni TQ dhe me pas te selektoni kuotimet perkatese qe deshironi ti:


  1. dergoni me email

  2. ti kopjoni
Leximi i historikut te PNR


Tashme leximi I historikut te PNR eshte mjaft I thjeshte pasi paraqitja e re e historise ju jep mundesine te zgjidhni rubriken qe ju intereson te lexoni nga historiku. Per tu kthyer tek paraqitja standarte mjafton te klikoni tek “Standard View”.


Swap PNR Viewer


Swap PNR Viewer ju jep mundesine te ndryshoni pozicionet e dritares PNR viewer me ate te Terminalit. Klikoni tek Terminal >> Swap PNRViewer/Terminal positions


Funksioni Auto Received


Ky funksion i ri e lejon perdoruesin qe te mbylle PNR, ose te bej ER pa qene nevoja te ekzekutoje komanden “received from”. Aktivizimi I ketij funksioni realizohet duke klikuar tek menu-ja :  APPLICATION >> Application Settings dhe me pas tek rubrika “AutoReceive” duhet te vendosni emrin tuaj( maksimumi I lejuar I karaktereve eshte 50). Nese rubriken “AutoReceive” e lini bosh, atehere ky funksion nuk aktivizohet.


0 comments