SSR-te e reja per kontaktimin e pasagjerit direkt nga kompania ajrore


Gjithkush urren vonesat e udhetimit  dhe cdo inkonvenience qe ato shkaktojne. Evitojani oret e gjata te pritjes  klienteve tuaj  duke I informuar direkt nga linja ajrore ne menyre automatike per cdo njoftim operacional  te vonesave, anullimit te fluturimit  apo cdo ndryshim tjeter  duke perdorur SSR-te e reja rreth kontakteve te pasagjerit ( numer celulari ose email).


Nese keto SSR do te jene  prezente ne itinerar, linjat ajrore te cilat e kane te automatizuar procesin e njoftimit do i dergojne direkt pasagjerit tuaj informacionet per ndryshimet e fluturimit me email ose me sms. Pra, vete linjat ajrore dhe IATA kane vendosur SSR qe mbeshtesin keto njoftime operacionale.


Cilat jane SSR e reja?


  • CTCE =Adresa  e-mail e pasagjerit 

  • CTCM =Numri celuar i pasagjerit

  • CTCR = Kontakti i pasagjerit refuzohet


Cilat linja ajrore  kane te aktivizuar keto SSR?


Te gjitha ato linja te cilat ju sjellin mesazhe ne rubriken e Vendor Remarks (VR) rreth vendosjes se SSR-ve te tilla. Keshtu, ju rekomandojme qe ne menyre te rregullt te kontrolloni * VR nese linja ju ka derguar mesazhin e meposhtem:


VENDOR REMARKS

VRMK-VI/ATK *IRC-2/ADV OTO TKT OR XX BY 20MAY/1200 1311Z 13MAY   2. VI/ATK *PLEASE ADVISE FQTV NUMBER IF AVAILABLE 1311Z 13MAY   3. VI/ATK *PLS ADV PSGR IROP CTC INFO AS SSR CTCM AND/OR SSR CTCE 1311Z 13MAY


 Cilat jane komandat Galileo per vendosjen e ketyre SSR-ve ?


YY eshte kodi i kompanise ajrore:


Galileo (1G) Komanda e CTCM :

Vendosja e numrit celular te pasagjerit

 

>SI.P1/SSRCTCMYYHK1/12021234567


Vendosja e numri celuar i pasagjerit  duke treguar qe gjermanishtja eshte gjuha e preferuar (DE ISO code)


> SI.P1/SSRCTCMYYHK1/496987654321/DE


 Galileo (1G) komanda per CTCE :


 Vendosja e adreses se email-it te pasagjerit 


> SI.P1/SSRCTCEYYHK1/J.SMITH//YAHOO.COM


 Vendosja e adreses se email-it te pasagjerit  duke treguar qe gjermanishtja eshte gjuha e preferuar (DE ISO code)


>SI.P2/SSRCTCEYYHK1/JOHN..SMITH//GMAIL.COM/DE

 Galileo (1G)Komanda e  CTCR :


 CTCR tregon qe nuk ka informacion per pasagjerin, mbas shenjes / vendosim free text.


>SI.P3/SSRCTCRYYHK1/PASSENGER REFUSED TO PROVIDE INFORMATION


Per te shfaqur SSR-te, hapni *SI


 MANUAL SSR DATA **

  5. SSRCTCMTK HK  /355692070499-1/MBIEMER/EMER

  6. SSRCTCETK HK  /MBIEMER//YAHOO.COM-1 MBIEMER/EMERPer cdo paqartesi mos hezitoni te na kontaktoni.

Pune te mbare!


Travelport Albania

0 comments