SSR DOC


Duke filluar nga 15 Shkurt 2012, SSR DOC do te vendosen ne nje menyre te re ne rezervim si Manual SSR  dhe  nuk do ti referohen me segmenteve te fluturimit por vetem emrit te pasagjerit dhe linjes ajrore.


SSR-te manuale duhet te vendosen per secilin pasagjer ne rezervim dhe nuk duhet te kene me shume se 127 karaktere.


Kjo menyre e re e vendosjes se SSR-ve, ul ndjeshem numrin e SSR ne PNR, si dhe SSR DOCS do te qendrojne ne rezervim deri ne momentin qe do te anullohen vete nga agjenti .


SSR DOCs manual nuk do te fshihen automatikisht ne rast se ndryshohet ose anullohet nje segment fluturimi nga agjenti ose linja ajrore.


Sikurse e dini SSR DOC I domosdoshem per  Secure Flight eshte :

SSR DOCS – Informacioni per pasaporten

SSR DOCS


Ju mund te vendosni  SSR DOCS per secilen linje ajrore te itinerarit, ose mund te vendosni kodin YY qe presupozon cdo linje ajrore. Nese ju vendosni YY, sistemi do te krijoje automatikisht nga nje SSR DOCS per cdo linje ajrore prezente ne PNR.

Nese ju ndryshoni ose shtoni nje linje ajrore ne itinerar, ju rekomandojme te perdorni kodin e linjes ajrore perkatese ne komanden e SSR DOCS ne vend te kodit  YY.  Nese perdorin kodin YY do ju duplikohet informacioni per linjat ekzistuese te itinerarit.


Komanda :


SI.P2/SSRDOCSBAHK1/P/SG/S12345678/GB/12JUL66/M/23OCT15/SMITH/JOHNPer me shume detaje, ju lutemi hapni informacionin bashkengjitur.

0 comments