Si konfigurohet Toolbari i Galileo Desktop


Focalpoint Toolbar eshte nje toolbar standart qe sherben per te shtuar ne te informacione apo faqe te website-ve  me te perdorshme nga ju,  si psh faqen viewtrip.com, galileoleisure.com, askgalileo etj, duke mundesuar  hapjen e ketyre  faqeve vetem nepermjet klikimit ne ikonen perkatese te toolbarit.

Per konfigurimin e faqes se webit www.viewtrip.com ne toolbarin e Galileo Desktop do    t`ju ndihmojne hapat e meposhtem:


1.Klikoni ne `Options` menu mundesine e `Configure Toolbar`, ku do ju shfaqet pamja e toolbar1.


2. Klikoni ne `New Button`.


Shenim: `New Button` i eshte shtuar listes si default me emrin psh `Button27`.


3. Perzgjidhni `New button` nga lista ne krahun e majte te tabeles dhe me pas klikoni `Browse` tek `Button Definition` me ane te seciles mund te zgjidhni imazhin qe deshironi qe te shfaqet ne toolbar per kete buton. Ne hapsiren `Tool Tip for this Button` vendosni emrin e ketij butoni ose emrin e faqes se webit si ne pamjen e toolbar2.


4.  Klikoni `Button Type` duke perzgjedhur `open file` ne hapsiren e krijuar vendosni adresen e webit si ne shembullin tone: www.viewtrip.com     Pamja  ju shfaqet si  tek toolbar3.


5. Klikoni `OK` per ruatjen e te gjitha ndryshimeve. Me pas do shihni ikonen e avionit te perzgjedhur me siper, ku mjafton te afroni mausin dhe ju shfaqet informacioni i sipervendosur: Viewtrip dhe nese klikoni mbi ikonen do tju hapet faqja perkatese e webit (www.viewtrip.com).


 Pamja e ekranit kur mausi afrohet ne ikonen e sapokrijuar ne Toolbarin e Galileo Desktop, si  tek toolbar4


 Per me shume detaje, ju lutemi hapni informacionin bashkengjitur.

0 comments