Secure flight script


Scripti SSR Secure Flight eshte krijuar enkas per te lehtesuar perditshmerine e agjentit ne vendosjen e informacionit Secure Flight ose ne vendosjen e te dhenave te pasaportes duke perfshire edhe Redress number (njohur si numri TRIP ) ose Numrin e Udhetarit Frequent( Known Traveler Number)

Cilat jane hapat e funksionimit te Scriptit Secure Flight?


Hapi 1: Agjenti akseson scriptin.


Aksesoni scriptin i cili eshte ruajtur ne formatin "SSRDOCS.KEY". Pra, ne Focalpoint shkon tek: File –RunScriptWriter Plus Scrip…Ctrl+Shift+S me pas selekton SSRDOCS dhe Open.


Hapi 2: Scripti njeh PNR.


Si funksionon Scripti SSR Secure Flight?


1. Scripti pastron te gjitha dritaret dhe detyron kursorin te vendoset ne dritaren e pare te Folcapoint.

2. Ne dritaren e dyte vendos informacionin e emrit dhe ne dritaren e trete itinerarin.

3. Scripti verifikon ekzistencen e itinerarit si dhe elementeve te PNR.


Nese nje nga segmentet e rezervimit ose PNRja mungojne alerti i krijuar do ju kujtoje te hapni rezervimin per te vendosur informacionin Secure Flight.Nese elementet e PNR jane prezente atehere paneli i Scriptit do ju shfaqet :


Hapi 3: Agjenti zgjedh informacionin e Secure Flight.


Selektoni rubriken e Passport ose Secure Flight dhe shtyp enter.


Per me shume, lexoni informacionin bashkangjitur.

0 comments