Newsletter- Pyetje & përgjigje


Të dashur agjentë,  Dëshirojmë të ndajmë me të gjithë ju disa nga pyetjet më të shpeshta të kesaj periudhe së bashku me përgjigjet përkatëse të tyre.


A mund të lëshojme bileta me stok LX?

PO, tashmë mund të leshoni bileta me stok LX


Si mund të punojmë me EMD MANAGER?


Nëpërmjet EMD Manager ( Smartpoint V.7.4) mund të shfaqni shërbimet suplementare që keni rezervuar si dhe të lëshoni EMD-A . Gjithashtu është e mundur që nëpermjet këtij aplikacioni të rishihni EMD-A e lëshuara , të bëni Void dhe Refund EMD-A. Nëse klikoni tek Menuja “Tools”dhe me pas klikoni tek opsioni EMD Manager:
Shfaqni  shërbimet suplementare që keni rezervuar dhe mund të lëshoni EMD-A pa qënë nevoja të mbani mend komandat përkatëse

ASVC-të janë të konfirmuara dhe biletat janë lëshuar (cdo gjë gati për të lëshuar EMD), duhet vetëm te klikoni ‘Issue’ për të lëshuar EMD. Në rast se bileta nuk është lëshuar atëhere EMD mangager jep mesazhin:
Shfaq Detajet e  EMD-A

Akseson detajet e EMD direkt nga butoni “Services”ose butoni “Review”.

VOID  EMD-A & REFUND EMD-A Në momentin që butoni “Review” është klikuar, së bashku me detajet e EMD ju shfaqen opsionet për Void dhe Refund të EMD-se.


Dua të lëshoj një biletë me Jp  por sistemi më jep këtë error “ERROR 9097 - NOT AUTHORISED TO TICKET THE FILED FARE. CANCEL AND REFILED” . Si duhet të veproj?

Në këtë rast agjencia IATA duhet të rikuotojë itinerarin pasi FF ekzistues ka marrë automatikisht si ticketing agency, agjencinë non IATA.

FQ1  - S1-2                                    AP     A 07NOV17 AD/AG FQBBCJP/ET P1 PAX/TEST                ADT    A  07NOV17 *  EUR 165.79 TIA JP MUC 7.17SLNB2S/CP25 JP TIA 7.17SLNB2S/CP25 NUC14.34END ROE0.836252 FARE EUR12.00 TAX 12.50AL TAX 4.00HA TAX 10.00IX TAX 7.18DE TA X 7.47OY TAX 22.64RA TAX 86.00YQ TAX 4.00YR TOT EUR165.79 ***ADDITIONAL FEES MAY APPLY*SEE>FO1· S1  FB-SLNB2S  TD- CP25            B-1PC               NB-15NOV    NA-15NOV S2  FB-SLNB2S  TD- CP25            B-1PC               NB-10FEB    NA-10FEB JP ONLY/25EUR DISCOUNT LAST DATE TO PURCHASE TICKET: 07NOV17 T P1/S1-2/ET/CJP/TAXXXX--- ku xxxx eshte kodi I agjencise non IATA


Dua të vendos komisionin në një PNR  me segmente Jp  por sistemi më jep këtë error “ ERROR 9095 - NET TICKET DATA MAY NOT BE MODIFIED” . Si duhet të veproj?

Nuk duhet vendosur fare komisioni pasi është Net Ticket .Duke shpresuar që këto informacione do ju vijnë në ndihmë ju urojmë punë të mbarë.


Gjithë të mirat,


Travelport Albania

0 comments