Newsletter Nentor 2009Cfare eshte Galileoterminal?


Galileoterminal eshte dizenjuar per ata agjente udhetimi te cileve mund tu duhet te ndryshojne itineraret e rezervuara ne cdo kohe dhe nga kudo.

Eshte nje aplikim unik qe mund te aksesohet direkt nga nje Internet browser standart. Versioni I pare I ketij produkti eshte lancuar ne 2003 dhe eshte upgrade vazhdimisht duke plotesuar keshtu nevojat e agjenteve.

Per ke eshte me I pershtatshem Galileoterminal?

Galileoterminal I ofron cdo agjensie te gjitha mundesite per rezervime biletash ajrore, kuotime, reissue  dhe  refund biletash. Eshte ideal dhe mjaft komod fakti I aksesimit te Galileos nga cdo kompjuter zyre, kompjuter personal ose nga kudo ku keni akses interneti.

Ne kete menyre , agjentet e udhetimit te cilet jane ne levizje ne pjesen me te madhe te kohes do e gjejneGalileoterminal mjaft te pershtatshem, si rezultat I mundesise qe I krijon  per te rezervuar dhe finalizuar kerkesat e klienteve te tyre


Vecorite e Galileoterminal


Galileoterminal  ka keto vecori kryesore .(E RE) tregon qe kjo eshte vecori e re e Galileoterminal versioni 3.0 .


Aksesi


Lehtesia e implementimit. Nuk nevojitet instalim apo ndonje software I vecante .

Galileoterminal aksesohet po aq lehte sa aksesohen the websitet e tjera; gjithshka qe ju nevojitet eshte Interneti dhe nje web browser.

Ne Galileoterminal agjentet perdorin te njejtat komanda si ne Focalpoint. (E RE) Galileoterminal 3 punon me te njejtat ClientIDs dhe Sign-ons te percaktuara per nje agjensi specifike (PCC) brenda hostit Galileo.Kjo do te thote qe I gjithe konfigurimi & kufizimet e hostit aplikohen dhe per aksesin ne Galileoterminal


Terminal


(E RE) Komandat e ekzekutuara dhe pergjigjet perkatese te tyre shfaqen ne dritaret e terminalit .

(E RE)Mundesi per te pershtatur maskat e sistemit si dhe perdorimi I tastit  TAB

(E RE ) Mundesi per te hapur shume dritare brenda faqes se GT3

(E RE) Historia e komandave te perdorura dhe pegjigjet perkatese te tyre jane listuara/scrollable  ne dritaren e terminalit .

(E RE) Komande unike ne Galileoterminal per te shfaqur disponibilitetin ne 2 rreshta.

Mundesi per te zgjedur ngjyrat dhe permasat e dritareve te terminalit. Mundesi printimi 


Context 


(E RE) Zona pune te ndryshueshme .

(E RE) Histori e komandave te ekzekutuara .

(E RE)Mundesi navigimi ne historikun e komandave duke perdorur  CTRL+shigjete lart .

(E RE)Nje sekuence komandash mund te selektohet nga historia e komandave dhe te ridergohet tek hosti automatikisht.


Shortcuts 


Perdoruesi mund te krijoje shortcuts  (hot keys) per te kursyer kohe ose per komandat rutine

(E RE)Perdoruesi mund te krijoje shortcuts (hot keys) me sekuenca komandash


Links editor


(E RE)  My Links pjese e menuse kryesore ku mund te shtoni linqet me te perdorshme nga ju.


Calendar

 

(E RE) Kalendari pjese e menuse kryesore per nje orientim te shpejte te agjentit me datat

Lidhja nga  serverat e Galileoterminal tek serverat e  Galileo-s realizohet nepermjet linjes se sigurte te dedikuar dixhitale.

Galileoterminal aplikon metoda sigurie duke perdorur kombinimin e dy password-eve kundrejt perdorimit te paautorizuar.

Galileoterminal  bllokohet pra behet lock pas 5 tentativash me password te gabuar dhe Administratori informohet per kete situate nepermjet   Galileoterminal Mail.


Upgrades


Nese jeni perdorues te nje version te meparshem te Galileoterminal dhe jeni te interesuar ne   versionin 3.0 lutemi te kontaktoni me ne, Galileo Albania ne adresen: BLV.Zogu I, QTT,Kati II ose email: galileo@galileoalbania.com

Per me shume detaje, ju lutemi hapni informacionin bashkengjitur. GT3-perdorimi.pdf


GT 3-Fakte.pdf

0 comments