GO-LINK - Sistem financiar per shitjet ditore nga sistemi i rezervimit Galileo

Updated: Jan 10, 2019

A dёshironi raporte financiare  lehtёsisht tё aksesueshme rreth shitjeve ditore tё realizuara nёpёrmjet sistemit tё rezervimit Galileo?


Go-Link ёshtё aplikacioni i duhur i cili nё kohё reale ofron informacion rreth shitjeve ditore. Interface miqёsor e ben mjaft tё pёrshtatshёm pёr ekonomistёt apo menaxherёt  qё nuk janё tё familjarizuar me sistemin e rezervimit Galileo.


Go-link ёshtё shumё i thjeshtё nё pёrdorim dhe nuk ka nevojё pёr trajnim.


Si funksionon GO-Link?


Go-Link automatizon procedurat rutinё tё gjenerimit tё raporteve  tё shitjeve nga agjentёt e udhёtimit. Mbasi agjenti bёn TKP (Ticket Print) nga Galileo atёherё informacioni shkon nё GO-LINK si file -MIR  dhe krijon raporte tё gatshme nё formate XLS dhe XML.


Cilat janё vecoritё e GO-LINK?

  • Ofron informacion sipas datёs sё lёshimit tё biletёs, PCC (Pseudo City Code) qё e ka lёshuar, sign- oneve, formёs sё pagesёs, etj

  • Raporte tё detajuara mund tё krijohen pёr cdo biletё duke pёrfshirё itinerarin, linjёn ajrore, taksat, statusin e segmenteve.

  • Raportet e Go-Link ju japin mundёsinё tё analizoni numrin e biletave tё lёshuara pёr njё linjё tё caktuar ajrore, ose tё shikoni destinacionin mё tё kёrkuar, ose agjentin mё produktiv,etj

  • Raportet e Go-Link mund tё eksportohen nё aplikacione tё tjera pёr pёrpunim tё mёtejshёm.

Pёr sa kohё ruhen raportet nё serverat e GO-LINK?


Raportet tuaja ruhen automatikisht nё serverat e Go- Link pavarёsish raportit tё shitjeve nё sistemin e rezervimit Galileo. Kjo ju lejon tё shihni raportin e shitjeve pёr nje vit te tёrё nёpёrmjet GO-LINK , ndёrkohё qё raporti i shitjeve nё sistem nuk ruhet pёr mё shumё se 3 muaj.


Pёr mё shumё informacion ju lutem vizitoni :

http://www.cee-systems.com/go-link


Jeni tё interesuar pёr GO Link, ju lutem mё kontaktoni.


Ju uroj ditё tё mbarё!


Manjola Hysi

Travelport Albania

Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, Tirane

T +355 4 2251720

M +355 3 682076937

manjola.hysi@travelportalbania.com

www.travelportalbania.com

0 comments