UPDATE -Si kuotohet një rezervim me/pa bagazh të përfshirë?

UPDATE 04 Shtator,2018  


Të dashur agjentë , kemi kenaqesinë t’ju përditesojmë rreth kuotimit me bagazh të perfshirë  (FARE QUOTE) për linjat OS/ LH ku modifiers CLASSIC:P nuk do të perdoren më,  por në vend të tyre do të përdoren modidiers FQBB*:BF3 (Branded fare).


Përdorimi i Modifiers për kuotimet me dhe pa bagazh si dhe përgjatë procesit të exchange.


Si kutohet një rezervim me bagazh?


me OS/LH/TP/JU:

 • FQBB*:BF3 Kuotim Best Buy Fare me BRANDED FARE

 • FQBB*:BF4 Kuotim Best Buy Fare me BRANDED FARE


me AZ:

 • FQBB/FXD


me  JU:

 • FQBB*:BF2 Kuotim Best Buy Fare me BRANDED FARE - Economy Blue (Classic)

 • FQBB*:BF3 Kuotim Best Buy Fare me BRANDED FARE - Economy Red

 • FQBB*:BF4 Kuotim Best Buy Fare me BRANDED FARE  - Business Silver


me JP:

 • FQA   te jep 4 alternativa; per ti zgjedhur keto alternativa : FF1*FF1 SHIKON FILED FARE E PARE


Me BA:

 • FQBB*:BF2              Quote me Branded Fare

Si kuotohet një rezervim pa bagazh? :

 • BA                FQBB-:HBO00 ose FQBB

 • HR                FQBB-NOBAG

 • OS/LH         FQBB ose FQBB*:BF1 Kuotim Best Buy Fare me BRANDED FARE 1

 • TP/JU           FQBB ose FQBB*:BF1 Kuotim Best Buy Fare me BRANDED FARE 1

KUJDES KUR PUNONI ME GEM!!!!


GEMi kalkulon cmimin më të lirë. Nëse ju keni shitur një biletë me  bagazh të përfshirë në FARE atëherë kur bëni exchange me  GEM ju duhet të vendosni modifierat e mëposhtëm në mënyrë që GEMi t’ju kalkulojë FARE-in me bagazh të përfshirë:


me OS/LH/TP: TEK STEP 2 ne GEM :

 • OPTIONAL FQ MODIFIER : *:BF3


me AZ:

 • OPTIONAL FQ MODIFIER :   FXD


me  JU/JP/BA :

 • OPTIONAL FQ MODIFIER : *:BF2

Per ata qe deshirojne te kombinojne segmentet me modifier branded fare,  komandat si me poshte:


Kuotim me  Brand  Fare FQ*:BF2

Kuotim me  Brand Fare te ndryshem per segmente te ndryshme FQS1*:BF1.2*:BF3

Best Buy me Brand FQBB*:BF3

Kuotim me  Brand Fare me  private fare/code FQ*:BF4-:CORP1

Fare Quote Alternative me branded fare FQA*:BF4


Ju falenderoj dhe uroj dite te mbare!


Ju pershendes,

Manjola

0 comments