SI KUOTOHET NJE REZERVIM ME BAGAZH


Përdorimi i Modifiers për kuotimet me dhe pa bagazh si dhe përgjatë procesit të exchange.

Ø  Si kuotohet një rezervim me bagazh?


Me OS / LH / TP:

FQBB-CLASSIC: P

FQ-FLEX: P


Me AZ:

FQBB / FXD


Me JU:

Kuotim Best Buy Fare Me BRANDED FARE - Economy Blue (Classic)FQBB*:BF3 Kuotim Best Buy Fare me BRANDED FARE - Economy RedFQBB*:BF4 Kuotim Best Buy Fare Me BRANDED FARE - Business Silver


Me JP:

FQA    te jep 4 alternative; per ti zgjedhur keto alternative: FF1 * FF1 SHIKON FILED FARE E PARE


Me BA:

FQBB *: BF2              Quote me Branded Fare


Ø Si kuotohet një rezervim pa bagazh?

BA              FQBB-: HBO00 FQBB HR              FQBB-NOBAGOS / LH      FQBB-LIGHT: FQBB TP               FQBBJU               FQBB *: BF1 Economy White (Light)


KUJDES KUR PUNONI ME GEM !!

GEM-i kalkulon cmimin më të lire. Nese ju keni shitur nje biletë me bagazh të përfshirë në FARE atheherë kur bëni exchange me GEM ju duhet tе vendosni modifierat mеposhtëm më mënyrë qе GEM-i t'ju kalkulojë FARE-in me bagazh të përfshirë:


Me OS / LH / TP: TEK STEP 2 ne GEM :

Account code:  CLASSIC dhe OPTIONAL MODIFIER FQ P


Me AZ:

OPTIONAL FQ MODIFIER :   FXD


Me JU / JP / BA:

OPTIONAL FQ MODIFIER : *: BF2

0 comments