KUJTESE: KUJDES ME PERDORIMIN E QUEUE! Rifreskim i komandes se anullimit i segmenteve me statusin HX

Te dashur agjente,


Ju rikujtojme dhe ju sjellim ne vemendjen tuaj perdorimin e QUEUE me qellim evitimin e gjobave qe linjat ajrore mund te leshojne per “No show”(mos anullim te segmenteve aktive te pa tiketuara ne kohe) si dhe per segmentet e pa anulluara nga ju qe kane statusin HX/UC( segmente te anulluara nga linja ajrore), ju keshillojme te kontrolloni vazhdimisht Queue dhe te perditesoni rezervimet perkatese.


Sa per nje rifreskim te njohurive tuaja, me poshte do te gjeni disa komanda baze te queue si dhe komanden per anullimin e nje segmenti qe ka statusin HX/UC (seg. I anulluar nga linja ajrore).


>QCA ---- Hap listen e queue

13MAR XXX 1225

SPV ....1  MSG ...66                                            

13MAR 39UU UTC INT 180 MIN BOOKING FILE QUEUES                  

UTC ....0  LMT ....0  URG ....0  GEN ....0    Q10 ...16

Q16 ...24    Q23 ...21  


Ne kete pamje shohim qe ne Queue 10 jane 16 rezervime

Queue 16 (VENDOR REMARKS) jane 24 rezervime

Queue23 (HX NOTIFICATION)jane  21 rezervime


>Q/23 -  Hap rezervimet qe ndodhen ne queue 23 (jane anullimet nga linja ajrore me status HX)

Lexojme rubriken “Vendor Remarks” *VR, marrim info dhe bejme ndryshimet perkatese ne rezervim dhe I ruajme ato me R.xx dhe ER.


ØShume e rendesishme eshte dhe Queue 23 ne te cilen vendosen rezervimet, itinerari I te cilave eshte

anulluar nga linja ajrore pra segmenti I fluturimit ka statusin HX ose UC. Linjat ajrore leshojne ADM (Agency Debit Memo) ne rast se keto segmente nuk anullohen nga agjencia . Komanda per anullimin e ketyre segmenteve eshte:

@nXK  - ku n eshte nr I segmentit  , psh. @1XK ose  @3-4XK

>QR- Heq rezervimin nga queue pasi jane bere ndryshimet perkatese.

> I –  E le rezervimin ne queue  

>QXI – Largohesh nga queue


Shembull;

>Q/23 – Hap rezervimet qe ndodhen ne queue 23 .

>@nXK  - ku n eshte nr I segmentit  , psh. @1XK ose  @3-4XK –anullon segmentin/et me statusin HX/UC

>R.XX  + ER  -ruan kete ndryshim 

>QR - Heq rezervimin nga queue pasi jane bere ndryshimet perkatese

Vazhdon e njejta procedure me PNR e radhes qe shfaqet

>QXI – per tu larguar nga queue


Per agjensite qe kane produktin GOL IBE online ju lutem te hapni Queue e online si me poshte:

QCA/PCC E GOL IBE

Q/PCC E GOL/23

@nXK  - ku n eshte nr I segmentit  , psh. @1XK ose  @3-4XK

R.XX  + ER  -ruan kete ndryshim 


Duke shpresuar qe puna me Queue te behet pjese e pandashme e aktivitetit tuaj te perditshem me sistemin,


Ju urojme pune te mbare dhe mos hezitoni te na kontaktoni  per cdo pyetje ose paqartesi qe mund te keni.


Gjithe te mirat,


Manjola Hysi

Travelport Albania

Sheshi Skenderbej, Pallati and Kultures, Tirana

T +355 4 2251720

M +355 3 682076937

manjola.hysi@travelportalbania.com

www.travelportalbania.com

0 comments