Ndryshimi i periudhes se garantimit te Filed Fare


Deri me tani, ne sistemin Galileo, Fare garantohej deri ne 7-dite per pjesen me te madhe te kuotimeve me linjat ajrore ne Europe.

Nderkohe qe nga data 28 Qershor 2012, ky limit ka ndryshuar dhe te gjitha kuotimet qe me pare garantoheshin deri ne 7 dite, do te jene te vlefshme deri ne oren  23.59 te dites se kuotimit.


Galileo ka percaktuar shtetet Europiane qe perfshijne , Andorra, Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bosnia - Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Belarus, Switzerland, Cyprus, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Spain (duke perfshire dhe  Canary Islands), Finland, United Kingdom, Georgia, Gibraltar, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Monaco, Moldova, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal (duke perfshire Azores dhe Madeira), Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, San Marino, Turkey, Tunisia, Ish- Yugoslavia, Ukraine.


 Limiti I kuotimit do te shfaqet ne GMT. Rezervimet, kuotimet e te cilave skadojne ne oren 23:59 te dites se kuotimit do te duhet te rikuotohen perseri me fare-in aktual.

 Te gjitha Filed Fares me statuset “G” (Public auto-priced), ‘A’ (Airline Private auto-priced), “Z” etj do te kthehen ne statusin “X” nese nuk tiketohen para se te skadoje limiti I FF.

Ky ndryshim nuk ndikon ne limitet qe vendos linja ajrore (advance reservation/ticketing limits).


 Shembuj


 Shembulli qe na tregon cfare ndodhte me pare me garantimin e FF:

Itinerari XXJFDE eshte kuotuar ne Gjermani ne 26Jun12 per udhetimin e dates 26Jul12.


         1         2         3         4         5         6 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16   1.1TEST/AMR                                                   1. XX 1519 J  26JUL FRACDG AK1  1040   1200             WE    ** FILED FARE DATA EXISTS **           >*FFí                    >FQ                                                               PSGR                  FARE     TAXES         TOTAL PSG DES FQG 1         EUR      456.00      78.77       534.77 ADT         GUARANTEED                                                GRAND TOTAL INCLUDING TAXES ****     EUR       534.77                      **ADDITIONAL FEES MAY APPLY**SEE >FOí                ADT      LAST DATE TO PURCHASE TICKET: 02JUL12                ADT      E-TKT REQUIRED                                       ADT      TICKETING AGENCY XG4                                 ADT      DEFAULT PLATING CARRIER XX                       BAGGAGE ALLOWANCE                                             ADT                                                            XX FRAPAR  2PC                                                                        

 Ky kuotim eshte I garantuar deri ne daten 02JUL12 ( 7 dite ).


         1         2         3         4         5         6 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13  FQ1  - S1                                      AP 26JUN12 09/AG >FQ                                                             P1  TEST/AMR                  ADT   G  02JUL12 *  EUR  534.77  FRA XX PAR 611.11 NUC611.11END ROE0.746177                     FARE EUR456.00 TAX 6.38DE TAX 7.50OY TAX 23.89RA TAX 41.00YQ   TOT EUR534.77                                                               ***ADDITIONAL FEES MAY APPLY*SEE>FO1í             S1   FB-JFDE                                                      BG-2PC                                                    T S1/CXX/ET/TAXG4 


                                   

Per me shume detaje, ju lutemi hapni informacionin bashkengjitur.

0 comments