Lufthansa (LH) dhe Austrian Airlines (OS) për Interline EMD


Te dashur agjentë,


Lufthansa (LH) dhe Austrian Airlines (OS) janë aktivizuar tashmë dhe për Interline EMD.

Në këtë mënyrë ju mund të lëshoni EMD-A për bagazhe dhe shërbime të tjera suplementare edhe kur itinerari kryhet me 2 linja të ndryshme (OS & LH).


Komanda për të kontrolluar EMD-A INTERLINE është:


>EMDP/IA*XX    ku XX është linja ajrore

>EMDP/IA*OS

EMD INTERLINE AIRLINE AGREEMENTS VALIDATING AIRLINE: OS        

LH   

  

Sic tregohet nga tabela e mësiperme EMD-A Interline Agreement OS ka vetëm me LH.


Ndërkohë komanda për të kontrolluar nëse ndërmjet 2 linjave ajrore të caktuara ka EMD-A Interline Agreement është:


>EMDP/IA*XX –YY           ku XX dhe YY janë linja ajrore

>EMDP/IA*OS-LH EMD INTERLINE AGREEMENT VERIFIED *OS-LH


Komanda për të lëshuar EMD-A në këtë rast  është duke përcaktuar dhe plating carrier:

>EMDI/IC2579684072076/COS


  • Shembull


Itinerari i mëposhtëm kryhet nga dy linja ajrore; perkatesisht OS dhe LH.


APH9Z6/SH TIAOU XXXXXX AG 02210110 26JUL 

 1.1TAFAJ/KLEJDAMRS

 1 . OS  848 K  20OCT TIAVIE HK1  1505   1645  O*        E TH  3  

 2 . OS  275 K  20OCT VIETXL HK1  1730   1850  O*        E TH  3  

 3 . LH  175 K  30OCT TXLFRA HK1  0745   0855  O*        E SU  4  

 4 . LH 1424 K  30OCT FRATIA HK1  1030   1240  O*        E SU  4  

P1 TAFAJ/KLEJDAMRS           ADT    G  E   2579684072076

TIA OS X/VIE OS BER 68.05K25LGT4 LH X/FRA LH TIA 68.62K25LGT4

NUC136.67END ROE0.881606

FARE EUR121.00 TAX 12.50AL TAX 4.00HA TAX 10.00IX TAX 8.37AT T

AX 18.43ZY TAX 6.87DE TAX 7.38OY TAX 21.27RA TAX 13.71RD TAX 2

0.00YQ TAX 16.00YR TOT EUR259.53

              ***ADDITIONAL FEES MAY APPLY*SEE>FO1·

S1  FB-K25LGT4   B-0PC               NB-20OCT    NA-20OCT

S2  FB-K25LGT4   B-0PC               NB-20OCT    NA-20OCT

S3  FB-K25LGT4   B-0PC               NB-30OCT    NA-30OCT

S4  FB-K25LGT4   B-0PC               NB-30OCT    NA-30OCT

FARE RESTRICTION APPLY


Përpara se të shtojmë bagazhet, kontrollojmë nëse ekziston EMD-A Interline Agreement ndërmjet këtyre 2 linjave me anë të komandës:  


>EMDP/IA*OS-LH EMD INTERLINE AGREEMENT VERIFIED *OS-LH 


Përgjigja e sistemit  e konfirmon një gjë të tillë, kështu që shtojmë bagazhet dhe leshojme EMD duke përcaktuar dhe plating carrier, në rastin tonë OS .


>EMDI/IC2579684072076/COS

>*SI

** SPECIAL SERVICE REQUIREMENT **

SEGMENT/PASSENGER RELATED

S 1. OS  0848 K  20OCT TIAVIE

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  ASVC HI 1  **C/0CC/FBAG/FIRST CHECKED BAG/A/2572810984709C1

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  FBAG KK 1  FIRST BAG UP TO 50LB 23KG 62LI 158CM

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  TKNE HK 1  2579684072076C1

S 2. OS  0275 K  20OCT VIETXL

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  ASVC HI 1  **C/0CC/FBAG/FIRST CHECKED BAG/A/2572810984709C2

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  FBAG KK 1  FIRST BAG UP TO 50LB 23KG 62LI 158CM

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  TKNE HK 1  2579684072076C2

S 3. LH  0175 K  30OCT TXLFRA

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  ASVC HI 1  **C/0CC/FBAG/1ST BAG UPTO50LB23KG 62LI158CM/A/2572810984709C3

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  FBAG KK 1  FIRST BAG UP TO 50LB 23KG 62LI 158CM

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  TKNE HK 1  2579684072076C3

S 4. LH  1424 K  30OCT FRATIA

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  ASVC HI 1  **C/0CC/FBAG/1ST BAG UPTO50LB23KG 62LI158CM/A/2572810984709C4

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  FBAG KK 1  FIRST BAG UP TO 50LB 23KG 62LI 158CM

   P 1. TAFAJ/KLEJDAMRS  TKNE HK 1  2579684072076C4

*DAS

ADDITIONAL SERVICES                                             

PASSENGER TAFAJ/KLEJDAMRS                                      

LN SUP DESCRIPTION            STAT AMNT   CUR FLT DETAIL       

01 OS  1ST BAG UPTO50LB23KG 6 FD   15.00  EUR OS0848 TIAVIE    

                                              OS0275 VIETXL    

02 LH  1ST BAG UPTO50LB23KG 6 FD   15.00  EUR LH0175 TXLFRA    

                                              LH1424 FRATIA Per cdo pyetje ose paqartesi mos hezitoni te na kontaktoni.


Gjithe te mirat dhe pune te mbare!0 comments