Kuotimi i itinerareve AZ me bagazh të përfshirë


Të dashur agjentë,

 Tashmë keni mundësinë që të kuotoni itineraret e AZ me bagazh të përfshirë duke përdorur një opsion të ri, FXD. Ju duhet vetëm ti shtoni opsionin FXD komandave bazë të kuotimit.


Kështu, përvec komandës FQA (Fare Quote Alternative)e cila shfaq cmimet alternative të itinerarit të rezervuar në rastet kur linjat ajrore përdorin të njëjtën klasë rezervimi për lloje të ndryshme cmimesh me ose pa bagazh të përfshirë (shembulli në vijim).


>FQA


>FF1

>*FF1Mund të përdorni gjithashtu opsionin e ri FXD që i shtohet komandave bazë të kutotimit:


>FQBB/FXD

>FQ/FXD

>FSTIA24APRBRI30APRTIA+FXD


 Shihni shembujt në vijim:


>FQBB – Cmimi më i lirë i disponueshëm Cmimi nuk përfshin bagazhin>FQBB/FXD –Cmimi më i lirë i disponueshëm me bagazh të përfshir

>FQBBK (në rast se duhet rebook)


>FQ/FXD – Cmimi në klasën që keni rezervuar me bagazh të përfshirë

 Opsioni funksionon dhe për komandën e FS (Focalpoint shopping)


>FSTIA24APRBRI30APRTIA+FXD
Kliko   «BOOK»


 Më pas kutotoni itinerarin me komandën

   

>FQBB/FXD


Për cdo pyetje mos hezitoni të na kontaktoni.


Gjithë të mirat,

Travelport Albania

0 comments