KOMANDE E RE: AUTOMATED FULL REFUND


Tashme vetem me nje komande ju mund te kryeni direkt procesin e Full Refund, duke eleminuar keshtu plotesimin e info ne maskat e refund(TRN1,TRNTAX,TRN2)

Kjo komande duhet te permbaje: Numrin e biletes elektronike, Data/muaji/viti I leshimit te biletes, Kodin per full refund /RF


TRNE1234567890/D12AUG13/RF


Informacioni bashkangjitur do ju ndihmoje per me shume detaje ne gjithe procesin e Refund.


Kliko ketu per te shkarkuar informacionin e plote


Ju lutemi nga kontaktoni per cdo pyetje.

0 comments