GOL IBE – Përditësim i parametrave të E-mail-it


Të dashur përdorues të GOL IBE,


Dëshirojmë t’ju përditësojmë me një informacion të rëndësishëm dhe do t’ju luteshim për bashkepunimin  tuaj.


GOL IBE u dërgon klientëve tuaj konfirmimet e rezervimeve nga adresa juaj e e-mailit. Për shembull, nëse  ju jeni  agjencia abtravel, klientët tuaj  marrin njoftime nga adresa e e-mail-it info@abtravel.com.


Në ditët e sotme duke qënë se mbrojtja anti-spam është një prioritet i lartë për të gjithë, ju mund të keni  aktivizuar programe antiviruse të ndryshme për e-mail-et e dërguara nga adresa juaj. Në këto kushte  mund të ndodhë që e-mail-et e dërguar nga GOL IBE nuk e përmbajnë adresën tuaj.


Tashmë e-mail-et e GOL IBE  trajtohen ndryshe.


Ju lutemi  kontaktoni IT/admin e e-mail-it tuaj dhe jepini  informacionin e mëposhtëm:


  • If you use SPF, please allow our server in your domain settings: v=spf1 mx mx:golibe.com ~all


  • If you use DKIM, please add this CNAME record to your domain settings: golibe._domainkey.agentura.cz CNAME golibe._domainkey.golibe.comNëse ju keni të aktivizuar një program antivirusi dhe nuk do të  zbatoni parametrat e mësipërm, duke filluar nga data 30 Janar 2017, GOL IBE nuk do të dergoj e-mail nga info@abtravel.com por nga   noreply@golibe.com. Adresa Info@abtravel.com do të përdoret vetëm për përgjigjet.


Për cdo pyetje, ju lutemi të na kontaktoni .

Travelport Albania.

0 comments