GEM - procedura e exchange me linjat ajrore LH Group (LH / LX / OS / SN)


Te dashur perdorues te aplikacionit GEM , 


Deshirojme te sjellim dhe njehere ne vemendjen tuaj proceduren qe duhet te ndiqni kur beni exchange bileta te LH Group (LH / LX / OS / SN).


Me qellim qe te percaktoni Fare-in korrekt ne te njejtin “Fare Family” (psh. FLEX), eshte e nevojshme qe te vendosni kete “Fare Family” ne rubriken “ACCOUNT CODE”, e cila ju shfaqet ne hapin e dyte (step 2) dhe te percaktoni gjithashtu indikatorin e private Fare :P ne rubriken ”OPTIONAL FQ MODIFIER”, edhe pse ato nuk jane Private Fares. 


Fare Families te perdorura nga linjat LH Group (LH / LX / OS / SN) jane:

  • FLEX

  • CLASSIC

  • LIGHT

Shembull Exchange/Reissue i biletave te  LH Group ( LH / LX / OS / SN) - Fare Families


Fare i perdorur ne bileten origjinale : V30FLX0 (Fare Family - FLEX)


TKT: 220 9902 476891 NAME: KLIMO/JOSEFMR CC: VIXXXXXXXXXXXX4242 ISSUED: 20OCT15 FOP:VIXXXXXXXXXXXX4242-123123 PSEUDO: 79YE PLATING CARRIER: LH ISO: CZ IATA: 99999992 USE CR FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B FARE CPN OPEN LH 1403 V 15FEB PRGFRA 0650 OK V30FLX0 1 OPEN LH 1166 V 15FEB FRALIS 0910 OK V30FLX0 2 OPEN LH 1167 V 18FEB LISFRA 1200 OK V30FLX0 3 OPEN LH 1400 V 18FEB FRAPRG 1720 OK V30FLX0 4 FARE CZK 12168 TAX 591CZ TAX 1150RA TAX 3539XT TOTAL CZK 17448 FARE RESTRICTION APPLY PRG LH X/FRA LH LIS 251.10 LH X/FRA LH PRG 251.10 N UC502.20END ROE24.229 XT 110PT283YP2712YQ434YR RLOC 1G 9NSVWW 1A 4U6FR5


Itinerari I ri:


9NSVWW/37 BRQNH N347373 AG 99999992 20OCT

1.1KLIMO/JOSEFMR 2.1KLIMOVA/MISAMRS

1. LH 1401 V 14FEB PRGFRA HK2 1905 2015 O* E SU 3 2. LH 1172 V 14FEB FRALIS HK2 2100 2300 O* E SU 3 3. LH 1167 V 18FEB LISFRA HK2 1200 1610 O* E TH 2 4. LH 1400 V 18FEB FRAPRG HK2 1720 1820 O* E TH 2


Kur ne GEM kerkohet te llogaritet cmimi, pra kur klikoni “New Fare Quote”, sistemi llogarit cmimin me te lire qe I korrespondon klases se rezervuar, pasi sistemi bazohet ne llogaritjen e cmimit me te lire.


Cmimi i ofruar nga sistemi eshte V30LGT0 (Fare Family-LIGHT), qe ne kete rast  nuk eshte I sakte pasi ndryshimet lejohen vetem brenda FLEX Fare Family dhe downgrade nuk lejohet.


Me qellim qe te kuotojme itinerarin ne Fare e duhur brenda te njejtes “FLEX Fare Family”, eshte e nevojshme te vendosim kete Fare Family ne rubriken “ACCOUNT CODE” dhe te vendosim indikatorin e Private Fare :P  ne rubriken  ”OPTIONAL FQ MODIFIER”.

Per cdo pyetje mos hezitoni te na kontaktoni.


Travelport Albania

0 comments