EMD- Electronic Miscellaneous Document (EMD)


Cfare eshte EMD?


Electronic Miscellaneous Document (EMD) eshte metoda elektronike standarte qe do te perdoret tashme per  shitjen dhe menaxhimin e sherbimeve  suplementare qe ofrojne linjat ajrore si psh per bagazhet ekstra,akses ne biznes lounge, group deposit etj.

EMD do te zevendesoje leshimin e dokumenteve si :

 MCO (Miscellaneous Charge Orders) ose  vMCO (virtual MCO);

 MPD (Multi-Purpose Documents) ;

Biletat per bagazh ekstra (Excess baggage tickets


Tipet e EMD-ve?


EMD-S (Stand Alone) – mund te perdoren per shitjen e sherbimeve ose per pagesa si psh. akses ne  lounge,gjobat per ndryshime, group deposits,etj ; - elemente te cilat nuk jane direkt te lidhur me ndonje segment specifik fluturimi.

SVC –eshte segmenti qe krijohet kur  i vendosim mesazhin linjes ajrore per sherbimet qe nuk jane te lidhura me segmentet e fluturimit


EMD-A (Associated) – perdoren per sherbime qe jane te lidhura me segmentet e fluturimit si psh. vendet ne avion, bagazhet ekstra,lloji I ushqimit ne avion etj. EMD do te lidhet me kuponin specific te Biletes elektronike ne database e ET te linjes ajrore

ASVC-eshte  kodi  SSR qe krijohet kur I vendosim mesazhin linjes ajrore per sherbimet shtese qe jane te lidhura me segmentet e fluturimit


Leshimi I EMD-ve –Procesi hap pas hapi


Perpara se te leshojme nje EMD duhet te konsultojme info rreth kerkesave  te linjave ajrore ne lidhje EMD (Ask Travelport ID 43782/45488)

Nuk mund te leshoni nje EMD nese nuk keni:

 Mbyllur rezervimin /PNR

 Derguar  kerkese linjes ajrore per sherbim suplementare e cila te jete finalizuar nepermjet nje segmenti SVC ne itinerar

 Leshuar bileten elektronike (nuk kerkohet vetem ne rastet e  group deposits)Si krijohet nje  segment manual SVC ne PNR?

Perpara se  te procedohet me leshimin e nje EMD-S

(Electronic Miscellaneous Document – Stand Alone), duhet

 krijuar nje  segment manual SVC ne PNR.


Shenim.Pasi  EMD te jete leshuar, segmenti SVC mund te anullohet nese nje gje e tille kerkohet nga linja. Segmenti SVC do te shfaqet ne itinerarin ne Viewtrip

Per me shume sesi krijohet nje segment SVC per ndryshim date si dhe komandat perkatese per leshimin e EMD ju lutemi hapni dokumentin bashkangjitur.

0 comments