e-Voucher per kompanine AVIS


Nje nga liderat e kompanive te makinave me qera AVIS  eshte bashkuar me Sistemin Global te Shperndarjes , Travelport GDS,per t`ju prezantuar e-voucherin per agjentet qe perdorin sistemin Galileo. Marreveshja me AVIS eshte rrjedhoje e marreveshjeve  me kompani te tjera si Hertz dhe Sixt,E-Voucheri nje forme elektronike e konfirmimit te rezervimit, funksionon ne te njejten menyre si nje bilete elektronike ; duke lene menjane menyren e paraqitjes se nje depozite  apo pagese pak perpara momentit te marrjes me qera te mjetit, benifite,  jo vetem  per klientin por edhe per agjentin me perdorimin e  transaksioneve mjaft te thjeshta nga ana e agjentit. Nepermjet industrise se sistemit te CarMaster agjentet marrin ne nje kohe reale konfirmimin e rezervimeve te tyre duke kursyer kohen ne krahasim te nje voucheri te shkruar ne forme manuale apo dhe dergimin me fax te detajeve te pageses, zyres, per marrjen me qera te  mjetit .


Bashkengitur keni detajet e ketij informacioni,


Ju lutem kontaktoni per cdo paqartesi.

0 comments