E-MAIL nepermjet GDS


Si te dergoni me email itinerarin nga  Focalpoint?


Per te derguar me e-mail itinerarin nepermjet Focalpoint/Desktopit  rezervimi duhet te jete i mbyllur me komanden (ER), me pas vendosni komanden Received From (R.EMRIN) dhe  finalizoni dergimin e emailit sipas komandave te meposhteme:


Vendos adresen/at e e-mail-it:


  • MT.TOM-HILL@YAHOO.COM Vendos e-mail-in e marresit: “MT-Mail To”

  • MT.ALL@ Anullon te gjitha email-et e marresit / MT

  • MF.TEST@YAHOO.COM Vendos adresen e derguesit: “MF- Mail From”

  • MF.@ Anullon emailin e derguesit/MF


Per me shume detaje, ju lutemi hapni informacionin bashkengjitur.

0 comments