DCC ( Distribution Cost Charge)

Te dashur agjente perdorues te GEM,


Sikurse tashme jeni ne dijeni, nga 1 Shtator, 2015 linjat LH/LX/OS/SN kane filluar te aplikojne “koston e shperndarjes” DCC ( Distribution Cost Charge) e cila shfaqet ne bilete si Tax YR. Kjo kosto aplikohet vetem nje here, ne momentin kur leshohet bileta, qe do te thote se nuk duhet te aplikohet ne rastin kur nje bilete behet  exchange/reissue edhe ne rastet kur sistemi e llogarit pas kuotimit automatik FQ /FQBB.

“New Fare calculation” ne GEM bazohet ne kuotimin automatik te bere nga sistemi (FQ) dhe ne kete menyre GEM perfshin taksen YR edhe per exchange/reissue. Duke qene se DCC nuk duhet te llogaritet ne rastet e exchange/reissue, por vetem ne momentin e pare kur leshohet bileta, eshte e nevojshme qe ta hiqni manualisht nga kolona e “ADDITIONAL COLLECTION”. Pra, cdo diference qe shfaqet ne kolonen e “ADDITIONAL COLLECTION” per tax YR duhet te ndryshohet ne  0 (zero) – sic tregohet ne shembullin e meposhtem:


Bileta origjinale e leshuar para 01SEP15 pa YR tax:


TKT: 220 9902 409451     NAME: MISA/MISAMRS ISSUED: 02AUG15          FOP:CASH

PSEUDO: 79YE  PLATING CARRIER: LH  ISO: CZ  IATA: 99999992

USECR FLT  CLS  DATE BRDOFF TIME  ST F/B       FARE  CPN OPEN LH 1393  S  10NOV PRGFRA  1050 OK S30CLS3A          1

NVB10NOV NVA10NOV OPEN LH 1402  S  15NOV FRAPRG  2130 OK S30CLS3A          2

NVB15NOV NVA15NOV FARE CZK     4691 TAX      591CZ TAX      223DE TAX    1838XT TOTAL CZK     7343

FARE RESTRICTION APPLY

PRG LH FRA 96.29S30CLS3A LH PRG 96.29S30CLS3A NUC19

2.58END ROE24.3584 XT 203OY715RA920YQ RLOC 1G M2XGCS    1A 2GYVMR


Itinerari I ndryshuar:


M2XGCS/37 BRQNH N347373 AG 99999992 02SEP

1.1MISA/MISAMRS

1. LH 1401 S  09NOV PRGFRA HK1  19052015O*E MO2. LH 1402 S  15NOV FRAPRG HK1  21302230O*E SU


Kuotimi automatik (FQ calculation) eshte perdorur per rikuotim.


Ne rastet e kombinimit te disa Fares me kushte te ndryshme per te njejten klase (psh. LH group Fare Family) eshte e nevojshme te perdoret butoni “FQ with option” dhe te vendoset Fare basis I perdorur ne bileten origjinale, perndryshe sistemi do ofroje cmimin me te ulet per klasen e rezervuar qe do jete me I ulet se bileta origjinale.


Llogaritja e Fare te ri bazohet ne kuotimin automatik te kryer nga sistemi(FQ), keshtu qe GEM llogarit YR tax edhe per exchange/reissue. Persa kohe kjo takse nuk duhet te llogaritet per exchange/reissue na duhet ta heqim manualisht nga kolona e “ADDITIONAL COLLECTION”. Diferenca  ne “ADDITIONAL COLLECTION” per taksen YR duhet te ndryshohet ne  0(zero).


Bileta e re– YR nuk eshte perfshire:


TKT: 220 9902 409452     NAME: MISA/MISAMRS

ISSUED: 02SEP15          FOP:CASH/CASH

PSEUDO: 79YE  PLATING CARRIER: LH  ISO: CZ  IATA: 99999992

USECR FLT  CLS  DATE BRDOFF TIME  ST F/B       FARE  CPN OPEN LH 1401  S  09NOV PRGFRA  1905 OK S30CLS3A          1

NVB09NOV NVA09NOV

OPEN LH 1402  S  15NOV FRAPRG  2130 OK S30CLS3A          2

NVB15NOV NVA15NOV FARE CZK     4691 TAX      591CZ TAX     2061XT TAX    1759DU TOTAL CZK    1759A

FARE RESTRICTION APPLY - PENALTY COLLECTED AS DU TAX

PRG LH FRA 96.29S30CLS3A LH PRG 96.29S30CLS3A NUC19

2.58END ROE24.3584 XT PD223DE PD203OY PD715RA PD920

YQ

EXCHANGED FOR: 2209902409451

ORIGINAL ISSUE: 2209902409451PRG02SEP1599999992

RLOC 1G M2XGCS    1A 2GYVMR


Per cdo pyetje mos hezitoni te na kontaktoni.

0 comments