Baggage allowance UPDATE

Automatizimi i Informacionit te Bagazheve nga Kompanite Ajore  sipas rezolutes nr 302 te IATA.


Sipas rezolutes se re, nr 302,  IATA (International Air Transport Association) se bashku me DoT(Departamentin Amerikan te Transportit) kane krijuar nje rregull te ri per kompanite ajrore rreth percaktimit te peshes se lejuar te bagazhit , qe hyn ne fuqi me date 1Qershor,2011. Automatizimi dhe perditesimi i ketij informacioni nga Linjat ajrore ne sistemet e rezervimit do te realizohet nepermjet kompanise - ATPCO - Airline Tariff Publishing Company.   Deri tani kompanite ajrore kane publikuar nepermjet ATPCO vetem tarifat e tyre ndersa tani ato do te publikojne edhe peshen e lejuar te bagazhit.

Nga ky automatizim agjenti do te perfitoje:


Te dhena me te sakta rreth bagazheve qe perditesohen nga linjat ajrore dhe qe u shperndahen sistemeve te rezervimit, nepermjet ATPCO. Pra, ne te njejten menyre qe shperndahen  tarifat dhe detajet e tyre sot.


Linjat ajrore  duhet te perditesojne  informacionin e bagazhit vetem nepermjet ATPCO duke eleminuar keshtu mosperputhjet ndermjet sistemeve dhe linjes ajrore.

Agjentet nuk kane nevoje te mesojne komanda te reja pasi informacioni i bagazhit kalkukohet ne forme automatike nga sistemi dhe shfaqet ne Fare Quote apo komandat per cmimin me te lire.Per me shume detaje, ju lutemi hapni informacionin bashkengjitur.

0 comments