Automatic Child SSR


KRIJIMI AUTOMATIKISHT I SSR PER CHILD NE GALILEO


Deri me tani procedura e perdorur ne Galileo ka qene e tille qe agjenti duhej te vendoste manualisht nje “child SSR” (SI.P2/CHLD) ne rezervim, per te informuar linjen ajrore qe pasagjeri i cili do te udhetonte ishte femije (child).


Nderkohe, SSR Infant (SSR INFT) gjenerohej automatikisht nga sistemi Galileo ne momentin e mbylljes se rezervimit, duke informuar keshtu linjen ajrore per prezencen e foshnjes( Infant) ne bord.


E reja qe po iu prezantojme i referohet gjenerimit automatik te Child SSR (CHLD SSR) dhe dergimit te mesazhit linjes ajrore duke u bazuar ne PTC-ne (passenger type code) vendosur si remark ne emrin e femijes (child) .

Child SSR gjenerohet automatikisht vetem nese vendosim PTC si remark ne emrin e femijes.


Perfitimi i agjentit


* Rrit eficencen dhe produktivitetin duke reduktuar keshtu numrin e komandave manuale extra.

Detaje dhe Shembuj   

 Formati per te vendosur PTC (Passenger Type Code) ne rubriken e emrit ne nje PNR .

N.2PO/ED/JAMES*P-CNN11

 *P         Name Remark

Passenger Type Code (CNN) – kodi per :femije i shoqeruar - mosha 11 vjec.

 N.PO/ANAMISS*P-C07

N.PO/ANAMISS*P-C07 DOB11JUN04

 *P         Name Remark

C07      Passenger Type Code  -C-child- 7 vjec

DOB     Date of Birth – Ditelindja e femijes


Shembuj.


 Shembujt ne vijim  demonstrojne  funksionalitetin e ri dhe jane vetem per arsye ilustrimi.


Shembulli 1.


2 pasagjere; nje adult dhe 1 femije (child)

Vetem nje linje ajrore ne itinerar

PTC -(CNN) – kodi per “femije i shoqeruar” i eshte shtuar emrit te femijes si remark.

Ne momentin e mbylljes se rezervimit, mesazhi i CHILD SSR i eshte shtuar PNR-se dhe njekohesisht i eshte derguar linjes ajrore automatikish .


Per me shume detaje, ju lutemi hapni informacionin bashkengjitur.

0 comments