APIS me linjen ajrore TK

Helpdesk news – APIS me linjen ajrore TK- 24 Korrik,2019


Të dashur agjentë,


Dëshirojmë të ndajmë me ju procedurën e pyetjes më të shpeshtë të kësaj periudhe :

Nuk jeni në gjendje të lëshoni një biletë me Turkish Airlines (TK) me destinacion US dhe ju shfaqet mesazhi i meposhtëm edhe kur keni vendosur informacionin e APIS ne rezervim?


** ALERT - ELECTRONIC TICKETING TRANSACTION CANCELED

ELECTRONIC TICKETING FAILED

VENDOR MSG: PSGR SECURITY ID MISSING / INCOMPLETE


Komanda e APIS duhet të perfshijë nr e pasaportës dhe /H (holder) në fund të komandës standarte .


P.SH.


SI.P1 / SSRDOCSYYHK1 / P / EN / 012345678 / EN / 12JUL76 / M / 23OCT22 / MBIEMER/ EMER / H


Vendosja nga Smartpoint:0 comments