Travelport Merchandising

Travelport u ofron përdoruesve një platformë unike të Travelport  Merchandising. Si një e tërë, ajo përbëhet nga tre komponentë:

Travelport Aggregated Shopping

Ofron linjat ajrore  pavarësisht lidhjes me GDS. Gjen në mënyre te shpejtë dhe te lehtë fluturime  deri në 16 segmente të fluturimit në te njëjten  kohë. Funksioni skanon të dhënat e Tarifave dhe kontrollon nëse ka vende të lira për tarifa specifike per cdo  linjë duke  plotësuar të gjitha kushtet për çmimin e kerkuar.

  • kërkim i automatizuar për tarifat më të mira të publikuara dhe private nga linjat tradicionale dhe atyre low-cost

  • një gamë të gjerë zgjedhjesh si 50 cmime të ndryshme brenda  150 itinerareve të ndryshme

  • qasje për të gjitha çmimet dhe itineraret bazuar në preferencat e udhetareve

  • mundësi zgjedhje e mënyrave të ndryshme : vajtje, vajtje-ardhje, disa destinacione në të njëjtën kohë, kthim nga një tjetër destinacion etj.

  • e lehtë për të gjetur variante alternative në dispozicion të një itinerari tashmë të rezervuar

  • renditja e çmimeve në dispozicion nga më e lirë deri më e shtrenjtë, sipas kohëzgjatjes së fluturimit dhe kohës së nisjes

  • shfaqja e  çmimit përfundimtar te fluturimit duke përfshirë taksat  aeroportuale dhe  te karburantit

  • disponueshmëri e lartë e shfaqjes të çmimeve

  • rezervime të menjëherëshme

Travelport Rich Content and Branding

Kjo është një zgjidhje inovative që lejon linjat ajrore të shesin sherbimet e tyre të udhëtimit në të gjithë botën nepermjet agjencive te udhëtimit të lidhura me sistemin Travelport. Kjo do të thotë që operatorët kanë qasje në të gjithe informacionin (duke përfshirë edhe imazhet) në lidhje me tarifat e kompanive ajrore  dhe shërbimeve shtesë, kështu ata  kanë mundësinë t'i shesin ato në mënyrë më efikase për klientët dhe të rrisin shitjet. Agjensitë e udhëtimit online gjithashtu mund t’i japin  informacionin klientëve të tyre nëpërmjet Travelport Universal API, duke iu ofruar atyre tarifat dhe te gjitha shërbimet e kompanive ajrore.

Tashmë 269 kompani ajrore janë të përfshira në Travelport Rich Content and Branding, përfshirë Air France, Austrian Air, Bruksel, Emiratet, LOT, Lufthansa, Swissairi dhe shumë të tjerë.

Travelport Ancillary Services

Për te gjitha sherbimet ekstra, të gjithë kompanite ajrore gradualisht po ndërtojnë politikën e tyre të biznesit. Qarkullimi i parave për shërbime ekstra arrin deri në në 60 miliardë dollarë ne 2018. Produkte të tilla si rezervimi i vëndit ne avion, sallat (lounge) të aeroportit, bagazhet shtesë mund të blihen nga operatorët duke përdorur ikonën e karrocës në Travelport Smartpoint. Dhe e gjithë kjo pavarësisht se si linja ajrore i  shpërndan shërbimet ekstra  në Travelport.