GEM & GRM

Global Exchange Manager and Global Refund Manager përshpejtojnë dhe modernizojnë tërë procesin e exchange-it  të biletave dhe rimbursimin e tyre. Shmangni komandat komplekse, vetëm me disa hapa të thjeshtë brenda nje ambienti grafik.

Akses dhe update i thjeshtë

Global Exchange Manager and Global Refund Manager mund të lancohen lehtësisht duke përdorur butonat GEM dhe GRM nga Travelport Smartpoint. Për shkak se janë aplikacione webi, nuk është e nevojëshme te bëhen përditësime. Ato ngarkohen menjëherë dhe ne menyre  automatike. Me GEM ju ndërmerrni 6 hapa për të gjeneruar biletën e re duke ju dhene agjenteve tuaj shumë lehtësi në përdorim.

Perfitoni me shume nga suporti i perditshem i biznesit tuaj

GEM llogarit ndryshimet ne data te biletave te leshuara dhe parandalon gabimet e mundshme të agjentëve.

GEM zvogëlon ADM-te nga kompanite ajrore për llogaritje te gabuar dhe përpunimin e dobët të biletave të fluturimit.

Gjeneron biletë dhe EMD në mënyrë automatike.

Aplikacioni ofron një ndarje te taksave te paguara ne masken e exchange-it dhe detajet e taksave XT në fund të llogaritjes së biletave, gjë që është e rëndësishme në shkëmbimin ose rimbursimin që do kryhet.

Asnjë trajnim nuk nevojitet për shkak se GEM përdor një ndërfaqe web shumë praktike dhe të thjeshtë.

Vetitë kryesore

  • Llogaritja e re e udhëtimit para dhe pas nisjes, duke përfshirë fluturim të pjesshëm dhe duke përfshirë taksat.

  • Krahasimi i taksave origjinale dhe të reja dhe mundësia e zgjedhjes të diferencës.

  • Rregullimi automatik i maskës se tarifes të kërkuar për shkëmbimin dhe ri-lëshimin e biletës.

  • Mundësia për të ndryshuar biletat me Fare IT pra me tarifë private e dhenë nga kompania ajrore.

  • Lehtësi në ri-lëshimin e nje involuntary rebooking ose rerouting.

  • Kontrollon emrin dhe mbiemrin e udhëtarit sipas biletës origjinale.

  • Lëshon automatikisht një biletë të re dhe EMD.

Si funksionon GEM & GRM

Shihni webinar-in e regjistruar dhe zbuloni detajet më me hollësi.

Lidhur me procesin e exchange  dhe rimbursimin e biletave, GEM dhe GRM janë produkte të patejkalueshme.

Michaela Gažáková, Agjencia e Rezervimit të GDS, Kiwi.com

GEM na ndihmon  në automatizimin e pjesshem te procesit te exchange-it te biletave. Ne kemi qenë të dëshpëruar për këtë produkt  për një kohë të gjatë. Para GEM procesi i kembimit te biletave ka qene ne forme manuale, dhe agjentët shpesh llogarisnin gabim  bileten e re qe duhej leshuar. Falë GEM, nuk ekziston më ky problem.

Maria Udasco, Udhëheqëse e Ekipit të Shitjes, Travel Services Limited

GEM përdoret nga më shumë se 10 agjenci në Poloni.  GEM, i ndihmon ata të përshpejtojnë procesin ditor dhe manual  te exchange-ve. Aplikacioni është i besueshëm dhe merr mbështetje të shkëlqyeshme nga ekipi Travelport në Pragë.

Aleksandra Tomaszewska, Menaxhere ne sektorin e shitjeve, Travelport Poland