CEE Repricer

Mblidhni më shumë para nga rezervimet ekzistuese.

Një ide e thjeshtë, shumë para të kursyera

CEE Repricer gjen çmime më të mira për rezervimet ekzistuese. Në mënyrë të besueshme dhe të vazhdueshme riprodhon PNR-të dhe jo vetëm që fitoni para shtesë, por nuk keni nevojë të kujdeseni për të.

Punon ekzaktësisht ashtu si ju duhet

 

Ju vendosni se për cilat rezervime CEE Repricer duhet të përpiqet të gjej çmime më të lira. Ju vendosni nivelin e duhur të diferencës midis vlerësimit origjinal të tarifës dhe asaj të re. CEE Repricer ju informon për çdo kursim me email ose menjëherë riprodhon rezervimet me çmimin e ri.

Manager controlling flights of aeroplane
Make money with internet_ green key with

Përmbledhje e karakteristikave

CEE Repricer kërkon çmime më të ulëta, riprodhon PNR ekzistuese disa herë në ditë dhe i dërgon ato në Queue-n e caktuar.
 

Ju vendosni nëse PNR duhet riprodhuar automatikisht me çmimin më të lirë ose nëse CEE Repricer vendos një shënim për gjetjen e një tarife më të lirë në dispozicion.

Ju përcaktoni pragun kur kursimet nga diferenca e çmimeve janë të konsiderueshme.


CEE Repricer dërgon raporte të rregullta me statistika në lidhje me zbatimin e saj tek mbikëqyrësit e agjencisë suaj.

Ju mund të rregulloni procesin e riprodhimit të çmimit për të përmbushur plotësisht nevojat e agjencisë suaj të udhëtimit.

Çfarë fitoni ju?

  • Riprodhimi i PNR me çmim më të lirë është i barabartë me fitim më të madh.

  • Kurseni shpenzime të konsiderueshme.

  • Get optimized PNR fare quotations.

  • Niveli i lartë i personalizimit.

  • Rezervim PNR i automatizuar.

  • Njoftime tek PNR e rezervuar sërisht.

  • Raporte me email për tarifat e optimizuara.

Cheerful male customer service operator