ASK Travelport

Biblioteka  online e informacionit, unike dhe nje ndihmë e shkëlqyer për agjentët që punojnë me Travelport Galileo.

Regjistrohu tani në ASK Travelport

ASK Travelport përmban

  • Versionin elektronik të manualit të Galileos

  • Këshilla të vlefëshme kur punoni me sistemin e rezervimit

  • Video demonstruese, për procedurat për exchange ose rimbursimin e biletave

  • Aftësi kërkimi me tekst të plotë