Turkish Airline

Turkish Airline- Kujtese rreth vendosjes se elementeve te emailit, telefonit , dates se lindjes dhe dates se lindjes dhe FOID ne formatin e SSR !!!Te dashur agjente,

Ne vijim te masave te marra per COVID 19 nga linja ajrore  Turkish airline per rendesine e vendosjes se  informacioneve te emailit, telefonit  , dates se lindjes dhe FOID ne formatin e SSR  per cdo pasagjer para se te mbyllet nje bilete po ju ri-dergoj formatet e duhura ne sistemin e rezervimit Galileo nepermjet 2 platformave tona Smartpoint dhe Galileo terminal.

Ju lutem qe ky informacion te jete i sakte dhe jo sa per te mbyllur bileten pasi pasagjeri mund te kete probleme ne destinacion.


*SI duhet te jete si me poshte:

** MANUAL SSR DATA **                                          

  1. SSRCTCMTK HK  1 /355982042212-1MBIEMER/EMER               

  2. SSRCTCETK HK  1 /EMAIL1//GMAIL.COM-1MBIEMER/EMER        

  3. SSRFOIDTK HK  1 /PPBI1165617-1MBIEMER/EMER                

  4. SSRDOCSTK HK  1 /P/AL/XXXXXX060I/AL/XXXXXXX/M/15APR28/DODANI/MARIN-1DODANI/MARIN                    

  5. SSRDOCSTK HK  1 /////XXXXXXX/M//1MBIEMER/EMER -1MBIEMER/EMERNe Smartpoint:


Hap PNR dhe tek PNR-CREATE/EDIT SPECIAL SERVICE ploteso :

SSR TYPE- zgjidh –MICELLANIOUS

SSR CODE –zgjidh kodet-CTCE-

FREE TEXT- ploteso EMAIL

ADD dhe SAVE

CTCM – Nr e celeularit te pasagjerit


Per FOID Zgjidh PP per passaporte dhe Free text ploteso nr e passaportes
Daten e lindjes, dhe gender sic e vendosni normalisht.

Per cdo pyetje ju lutem me kontaktoni

Ju pershendes,

Manjola

Manjola Hysi

Sales and Customer Support Executive

Travelport Albania

Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, Tirane

T +355 4 2251720

M +355 3 682076937

manjola.hysi@travelportalbania.com

www.travelportalbania.com