Politika e Tarifimit te Sistemit te Rezervimit Galileo


Te dashur Perdorues te Sistemit Galileo,


Deshiroj t`ju bej me dije politiken e Sistemit te Rezervimit Galileo, GDS, platforme e Travelport, kompanise me te madhe & lider ne industrine e Turizmit qe ne menyre te vazhdueshme investon ne produkte online, aplikacione mjaft te vlefshme per agjentin dhe agjensine duke ju siguruar nje  konkurence efektive ne nje treg vazhdimisht te ndryshueshem dhe kerkues.


Keshtu, duke filluar nga data 01Prill,2012 Sistemi i Rezervimit Galileo do te aplikoje politiken e tarifimit per cdo perdorues Galileo sipas numrit te Terminaleve Aktive te instaluar ne agjensine e  udhetimit, shumen prej 10USD, per terminal ne muaj.

Te gjitha ato agjensi me nje produktivitet prej me shume se 50 Segmente aktive per  terminal, ne muaj nuk do te debitohen per kete shume duke ju dhene mundesine e rritjes se numrit te rezervimeve/segmenteve Galileo.


   Si duhet te veproj sipas politikes se re te Sistemit te Rezervimit Galileo?


·        Shume e rendesishme eshte indentifikimi i te gjitha terminaleve Galileo te agjensise tuaj.

·        Me pas, indentifikimi i terminaleve ne ato aktive dhe jo aktive.

·        Selektimi perfundimtar i terminaleve aktive te deshiruara ne zyre.

·        Anullimi i terminaleve `te teperta` qe realizohet duke kontaktuar zyren tone Galileo.


    Si do te njoftohem per numrin e segmenteve aktive te realizuar nga Agjensia ku punoj?

·        Cdo fillim muaji ne Queue e agjensise suaj ju dergohet numri i segmenteve Galileo te muajit te meparshem, tek Queue MSG. Per me shume informacion sesi te hapni Queue perkatese ju lutem kontaktoni zyren Galileo.Per me shume detaje, ju lutemi hapni informacionin bashkengjitur.