Komande e re per kuotimin e itinerarit me bagazh OS/LH

Te dashur Agjente, 


Duke qene se LH / OS, branded fares I ka hedhur ne sistem edhe si Private Fares, ju mund te perdorni dhe nje komande tjeter,ate te “Private Fares” per te kuotuar itinerare me bagazhe te perfshire pervec menyres se forcimit te fare-it te cilen ju tashme e dini nga komunikimi yne I meparshem ( FQ@xxxxxx/DAS*/COS/ET ku    xxxxxxxx- Fare Basis) .

Komanda  eshte ajo ne te cilen percaktohet  kodi i “Private Fares”, pra  komandes baze te kuotimit do I shtoni  –CLASSIC:P ose  –FLEX:P


Psh:


  • FQCOS/ET-CLASSIC:P

  • FQBBCOS/ET-CLASSIC:P

  • FQCLH/ET-FLEX:P

  • FQBBCLH/ET-CLASSIC:P


*******Vetem per Agjencite IATA :


Ne rastet kur bagazhet rezervohen pasi eshte leshuar bileta  dhe per to leshohet EMD do ju sugjeronim qe per itineraret vajtje-ardhje te leshonit EMD te vecanta per vajtjen dhe kthimin (duke specifikuar ne komande segmentet perkatese).  Kjo kryhet per te mundesuar procesin e exchange te EMD ne rastet kur pasagjerit I duhet te ndryshoje daten e udhetimit.


Komanda per EMD Exchange :


EMDI/IC555555555555555/EXE9999999999999   ku 55555555555 –nr I ETKT  me datat e reja

                                                                                              99999999999- nr I EMD qe do behet exchangeNderkohe hapat qe ndiqen per te bere exchange te EMD jane:


  • Behet bileta elektronike exchange

  • Rezervohet bagazhi per daten e re/segmentin (vlera duhet te jete e njejte me origjinalen)        

  • Exchange EMD


Per cdo pyetje mos hezitoni te na kontaktoni.