Skip navigation »

Loading...

Te reja

Ju jeni tek: Faqja kryesore |

Travelport Albania > Te reja > SSR-te e reja per kontaktimin e pasagjerit direkt nga kompania ajrore

SSR-te e reja per kontaktimin e pasagjerit direkt nga kompania ajrore

22.5.2015

Gjithkush urren vonesat e udhetimit  dhe cdo inkonvenience qe ato shkaktojne. Evitojani oret e gjata te pritjes  klienteve tuaj  duke I informuar direkt nga linja ajrore ne menyre automatike per cdo njoftim operacional  te vonesave, anullimit te fluturimit  apo cdo ndryshim tjeter  duke perdorur SSR-te e reja rreth kontakteve te pasagjerit ( numer celulari ose email).

Nese keto SSR do te jene  prezente ne itinerar, linjat ajrore te cilat e kane te automatizuar procesin e njoftimit do i dergojne direkt pasagjerit tuaj informacionet per ndryshimet e fluturimit me email ose me sms. Pra, vete linjat ajrore dhe IATA kane vendosur SSR qe mbeshtesin keto njoftime operacionale.

Cilat jane SSR e reja?

CTCE =Adresa  e-mail e pasagjerit 

CTCM =Numri celuar i pasagjerit

CTCR = Kontakti i pasagjerit refuzohet

Cilat linja ajrore  kane te aktivizuar keto SSR?

Te gjitha ato linja te cilat ju sjellin mesazhe ne rubriken e Vendor Remarks (VR) rreth vendosjes se SSR-ve te tilla. Keshtu, ju rekomandojme qe ne menyre te rregullt te kontrolloni * VR nese linja ju ka derguar mesazhin e meposhtem:

 VENDOR REMARKS

VRMK-VI/ATK *IRC-2/ADV OTO TKT OR XX BY 20MAY/1200 1311Z 13MAY
  2. VI/ATK *PLEASE ADVISE FQTV NUMBER IF AVAILABLE 1311Z 13MAY
  3. VI/ATK *PLS ADV PSGR IROP CTC INFO AS SSR CTCM AND/OR SSR CTCE 1311Z 13MAY

 Cilat jane komandat Galileo per vendosjen e ketyre SSR-ve ?

YY eshte kodi i kompanise ajrore:

Galileo (1G) Komanda e CTCM :

Vendosja e numrit celular te pasagjerit  

>SI.P1/SSRCTCMYYHK1/12021234567

Vendosja e numri celuar i pasagjerit  duke treguar qe gjermanishtja eshte gjuha e preferuar (DE ISO code)

> SI.P1/SSRCTCMYYHK1/496987654321/DE

 Galileo (1G) komanda per CTCE :

 Vendosja e adreses se email-it te pasagjerit 

> SI.P1/SSRCTCEYYHK1/J.SMITH//YAHOO.COM

 Vendosja e adreses se email-it te pasagjerit  duke treguar qe gjermanishtja eshte gjuha e preferuar (DE ISO code)

>SI.P2/SSRCTCEYYHK1/JOHN..SMITH//GMAIL.COM/DE
 

 Galileo (1G)Komanda e  CTCR :

 CTCR tregon qe nuk ka informacion per pasagjerin, mbas shenjes / vendosim free text.

>SI.P3/SSRCTCRYYHK1/PASSENGER REFUSED TO PROVIDE INFORMATION

Per te shfaqur SSR-te, hapni *SI

 MANUAL SSR DATA **

  5. SSRCTCMTK HK  /355692070499-1/MBIEMER/EMER

  6. SSRCTCETK HK  /MBIEMER//YAHOO.COM-1 MBIEMER/EMER

 

Per cdo paqartesi mos hezitoni te na kontaktoni.

Pune te mbare!

 Travelport Albania