Skip navigation »

Loading...

Te reja

Ju jeni tek: Faqja kryesore |

Travelport Albania > Te reja > 5.News Letter - May 2007

5.News Letter - May 2007

17.7.2007

5.News Letter - May 2007

 

 

Logo e re per Galileon

Tashme Galileo ka logo te re me ngjyra te tjera, e cila u prezantua fillimisht nentorin e kaluar ne Tregun Boteror te Udhetimeve ne Londer. Meqenese Galileo ka nje biznes global, eshte e arsyeshme qe themeli i krijimit te logos se tij te jete koncepti "ne jua afrojme boten". Per sa kohe qe ne sjellim materialin me te plote e te zgjeruar ne desktopin e agjenteve te udhetimit ne mbare boten, ose i afrojme klientet ne mbi 130 vende brenda rrezes se linjave ajrore, hoteleve dhe agjensive turistike, Galileo krijon vazhdimisht menyra me te mira per te menaxhuar dhe tregtuar eksperienca te vecanta udhetimi.Si pjese e grupit te kompanise Travelport, logoja e Galileo-s eshte ngjizur nga ajo e Travelport por ajo qe eshte me e rendesishme eshte se ka elementet e veta unikale te cilat klientet dhe partneret tane mund t'i identifikojne dhe vleresojne me lehtesi.

Ask Galileo

Tashme ju mund t'i referoheni Rubrikes "Ask Galileo" ne faqen http://galileo-ndc.custhelp.com/ per te gjetur informacione te ndryshme ne lidhje me sistemin. Aty do te gjeni tashme info per pyetjet me frekuente per sistemin Galileo ne rubriken Frekuently Asked Questions ose mund te formuloni pyetjet tuaja ne rubriken Ask Galileo dhe te merrni pergjigjet e duhura qe do t'jua lehtesojne punen duke ju furnizuar me komanda te reja dhe te volitshme.

Komanda e duhur per vendosjen e emrit te CHILD-it ne rezervim

Tashme puna juaj do lehtesohet shume per te kuotuar nje itinerar. Ajo qe duhet te aplikoni eshte vetem FQBB:EUR ose FQ:EUR, pa aplikuar specifiken e statusit per secilin pasagjer, pavaresisht se itinerari juaj mund te kete tipe te ndryshem pasagjeresh. Si mund ta realizoni kete? Mjafton qe te perdorni komanden: N.Mbiemer/EmerMiss*P-C05 DOB12DEC02 Ne menyra analoge do vendosni emrat e pasgjereve te tipeve te ndryshme me statuset perkatese te cilat mund t'i gjeni duke aplikuar ne sistem njeren nga keto komanda: PTC PTC

► Informacion per Queue-te

Tashme, duke aplikuar komanden QPB* , ju mund te shikoni listen e kategorive te programuara te Queue-ve.Pamja qe do t'ju shfaqet eshte si me poshte:

0 - URGENT QUEUE
Kjo rubrike permban rezervime per te cilat duhet ndemarre nje veprim urgjent. Ju mund te vini rezervime te tilla ne Queue-ne urgjente te zyres suaj, te nje dege tuaj, por nderkohe edhe Galileo mund t'I vendose rezervimet ne kete queue.

1 - GENERAL QUEUE
Nese nuk eshte specifikuar paraprakisht nje numer I caktuar queue-je, rezervimi do depozitohet automatikisht ne Queue General.

Rezervime te kaluara te cilat jane kerkuar me komanden e Past Date Quick, depozitohen ne kete queue ne kategorine PD.

2 - SEATING REPLIES
Rezervimet, te cilat kane pergjigje per statusin e nje vendi te caktuar ne avion (seat selection request), depozitohen ne kete queue.

3 - SYNCHRONISATION ADVICE
Rezervimet e Galileo-s qe jane bere update nepermjet Global Access ne Apollo depozitohen ne kete queue.

7 - RQR FOLLOW UP
Rezervimet qe kane segmente me statusin PN, per te cilat nuk eshte ndermarre asnje veprim nga linja ajrore brenda 48 oreve vendosen automatikisht ne kete queue per nderhyrje manual nga ana juaj. Eshte pergjegjesia juaj me pas per te komunikuar me linjen ajrore dhe per te monitoruar statusin e segmenteve.


9 - TICKET REVIEW TAW
Ne kete queue depozitohen rezervime te cilat kane nje ticket time limit, pra I eshte percaktuar nje afat per prerjen e biletes.

10 - TICKET REVIEW TAU
Ne kete queue depozitohen rezervime te cilat kane nje ticket time limit, pra I eshte percaktuar nje afat per prerjen e biletes.

12 - REVIEW BOOKING FILE

Ne kete queue depozitohen rezervimet qe kane elementin Review Booking.

14 - AUTO TICKET REJECT
Rezervimet qe nuk jane ndertuar ne menyre korrekte per t'u tiketuar automatikisht, dergohen ne kete queue per modifikim.

15 - GROUPS ADVICE
Rezervimet e grupeve vendosen automatikisht ne kete queue kur konfirmohen nga linja ajrore ose kur ka ndryshime per t'u njoftuar.

16 - VENDOR REMARKS
Rezervimet qe permbajne shenime nga linja ajrore ne rubriken Vendor Remarks depozitohen automatikisht ne kete queue.

17 - WAITLIST KL
Te gjitha rezervimet, pervec rezervimeve te grupeve, qe jane konfirmuar nga linja ajrore nga lista e pritjes, depozitohen automatikisht ne kete queue. Segmentet ne kete rast kane kodin KL.

18 - URGENT KK
Rezervimet qe kane segmente per 14 ditet e ardhshme dhe qe jane konfirmuar nga linja ajrore, depozitohen automatikisht ne kete queue. Ne kete rast segmented kane kodin KK.

19 - GENERAL KK
Rezervimet qe kane segmente pertej 14 diteve te ardhshme dhe qe jane konfirmuar nga linja ajrore, depozitohen automatikisht ne kete queue. Ne kete rast segmented kane kodin KK.

20 - UNABLE US UU
Nese linja ajrore nuk ka mundesi te konfirmoje segmentin on request, por ka mundur ta vendose pasagjerin ne liste pritje, segmenti do kete statusin US ose UU. Rezervimet me keto kode segmentesh depozitohen automatikisht ne kete queue.

21 - UNABLE TO CONFIRM
Nese linja ajrore nuk ka mundesi te konfirmoje segmentin on request, dhe as nuk ka mundur ta vendose pasagjerin ne liste pritje, segmenti do kete statusin UC, UN ose NO. Rezervimet me keto kode segmentesh depozitohen automatikisht ne kete queue.

 

22 - TIME CHANGED
Nese linja ajrore njofton ndryshim orari per fluturimet e veta, statusi I segmenteve do kete kodet TK, TL, ose TN se bashku me orarin e ri te fluturimit. Rezervimet me statuse te tilla depozitohen automatikisht ne kete queue.

23 - HX NOTIFICATION
Kur nje segment anullohet manualisht brenda sistemit te linjes ajrore per shkak te skadences se ticket time limit ose perkundrejt kerkeses se vete pasagjerit, rezervimi depozitohet automatikisht ne kete queue me statusin HX.

24 - AUX SERVICE ADVICE

Nese nje hotel ose nje kompani makinash me qera ju njofton per nje ndryshim apo update-im, informacioni shkon ne rezervim si OSI ose Vendor Remark. Rezervimet me elemente te tille depozitohen automatikisht ne kete queue.25 - SERVICE INFO ADVICE
Rezervimet qe kane pergjigje per elementet SSR, depozitohen ne kete queue.Shenim: Nderkohe me ane te Queue General Message, ju mund te dergoni dhe merrni mesazhe te pergjithshme nga koleget tuaj te zyres, apo te degeve te ndryshme qe mund te kete agjensia juaj. Si mund ta realizoni kete?Perdorni komanden e Notepad per te krijuar mesazhin tuaj dhe me pas vendoseni ne General Message queue. Ju mund te perdorni maximumi 68 karaktere per notepad dhe maximumi 99 elemente notepad per cdo mesazh.

Per shembull, aplikoni:

NP.AI CANNOT ISSUE AN ETICKET FOR AN INFANT

NP.SUGGEST YOU ADVISE ALL IN BUSINESS GROUP


Per ta vendosur mesazhin ne queue, aplikoni:

To queue to: Enter:
Per ta cuar mesazhin ne queue-ne tuajQEM
Per ta cuar mesazhin ne queue-ne e nje agjensie qe eshte dege e juaja me PCC (XX9)QEM/XX9

Per ta hapur General Message queue, aplikoni: QM

Menjehere pas kesaj komande do t'ju shfaqet mesazhi I pare. Ne kete rast ju keni keto alternativa:

Action: Enter:
E hiqni mesazhin nga queue-jaQRM
E mbyllni mesazhin dhe e vendosni ne fund te queue-seQEMI
Dilni nga General Message queueQX+QRM QX+QEMI